Vrátenie výrobku

Kupujúci, ktorý uskutoční nákup v našom internetovom obchode, má právo odstúpiť od Zmluvy. Uvedené odstúpenie od Zmluvy je možné uplatniť do 30 dní od dátumu doručenia objednávky, ktoré je Spoločnosti oznámené doručovacou službou.  Kupujúci nemusí uvádzať dôvod svojho rozhodnutia. Uvedené právo na odstúpenie od Zmluvy sa vzťahuje iba na kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami a ktorí nadobúdajú alebo používajú tovar a služby na účely mimo svojej profesionálnej alebo zárobkovej činnosti.  

Ak spotrebiteľ už tovar dostal a odstúpil od zmluvy, musí ho vrátiť alebo odovzdať spoločnosti alebo osobe, ktorú na to spoločnosť splnomocní, a to bezodkladne alebo najneskôr do 30 dní od oznámenia. Má sa za to, že spotrebiteľ vrátil tovar včas, ak ho odošle pred uplynutím 30-dňovej lehoty na vrátenie. V prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku manipulácie, ktorá nie je nevyhnutne potrebná na určenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. Pri vrátení výrobkov v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nenesie žiadne ďalšie náklady okrem nákladov na priame vrátenie tovaru.

Pred rozhodnutím odstúpiť od kúpy si spotrebiteľ môže výrobok prezrieť a vyskúšať v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie skutočného stavu. Spotrebiteľ nesmie pokračovať v používaní výrobku až do odstúpenia od zmluvy. Akékoľvek "testovanie" a iné použitie, ktoré sa odchyľuje od vyššie uvedeného, možno považovať za používanie tovaru, čo znamená, že spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ak je toto zníženie spôsobené konaním, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru. Prijatý tovar musí byť vrátený nepoškodený a v rovnakom množstve, pokiaľ nedošlo k jeho zničeniu, znehodnoteniu, strate alebo zníženiu množstva bez zavinenia spotrebiteľa. Správa o odstúpení od zmluvy alebo výrobok sa považujú za zaslané včas, ak je zásielka doručená v stanovenej lehote.

Spotrebiteľ musí tovar vrátiť spolu so všetkými súvisiacimi dokladmi a faktúrou. V prípade vrátenia tovaru vrátime kúpnu cenu čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výnimkou platby kartou, ak ešte nebola stiahnutá.

V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorom bol uplatnený zľavový kód alebo propagačný kód, sa tieto prostriedky zohľadnia ako zľava a používateľovi sa nevrátia. Používateľovi bude vrátená len zaplatená suma.

V prípade kúpnych zmlúv môže spoločnosť zadržať vrátenie prijatých platieb, kým spotrebiteľ neprevezme vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz, že tovar poslal späť, pokiaľ spoločnosť neponúka možnosť prevziať vrátený tovar sama.

Podnik vráti spotrebiteľovi prijaté platby tým istým platobným prostriedkom, ktorý použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nepožiadal o použitie iného platobného prostriedku a spotrebiteľ v dôsledku toho nenesie žiadne náklady.

Spotrebiteľ nemôže požadovať náhradu dodatočných nákladov, ktoré mu vznikli, ak si výslovne zvolil iný druh prepravy, ako je nákladovo najefektívnejšia štandardná preprava ponúkaná spoločnosťou.

Postup vrátenia:

Ak chcete tovar vrátiť, kontaktujte nás najprv e-mailom - info@vitapur-spanok.sk s fotografiami tovaru, aby sme mohli proces urýchliť.

Žiadne štítky na vrátenie tovaru, iba služba vyzdvihnutia. Neposkytujeme spätné nálepky, namiesto toho spoločnosť GLS vyzdvihne zásielku na vašej dodacej adrese. Balenie od vás nevyžaduje žiadnu ďalšiu prácu, len sa uistite, že je položka bezpečne zabalená v dodanej krabici.

Čo od vás potrebujeme:

  • Adresa na vyzdvihnutie, ak sa líši od adresy na doručenie.
  • dátum, ktorý je pre spoločnosť GLS vhodný na vyzdvihnutie položky.

Spoločnosť GLS vám po doručení balíka vystaví potvrdenie o jeho prevzatí. Ak nám ho pošlete, peniaze vám budú vrátené okamžite, inak počkáme, kým balík dorazí do nášho skladu.

Žiadne poškodenie Prosím, buďte k nám úprimní a informujte nás o akomkoľvek poškodení tovaru.Ak pri prevzatí tovaru zistíme ďalšie poškodenie, môžeme vám z vrátenia peňazí odpočítať určité percento. V takom prípade vás budeme vopred kontaktovať.